הנהלת האתר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר  “eyeclean&go” (להלן: “האתר”), שהיא מנהלת ומפעילה בכתובתwww.eyeloveyou.co.il  ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעתה.

 

תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו הנהלת האתר משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידה בעת כל שימוש באתר.

 

השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו – ובכלל זה הזמנת מוצרים באמצעותו – מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות תנאי השימוש והרכישה והוראות נוספות מטעם הנהלת האתר שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (יחדיו: “המסמכים המחייבים“).

 

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

 

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

 

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה להנהלת האתר באמצעות טופס צור הקשר באתר ו/או באמצעות שליחת אימייל לכתובת office@eyeclean-go.com והנהלת האתר תטפל בפנייתך מוקדם ככל שניתן.

 

מסירת פרטים

 

הגלישה באתר וצפייה בתכניו אינה מחייבת רישום או מסירה של פרטים אישיים מזהים. עם זאת, חלק מהשירותים באתר, ובפרט הזמנה מקוונת של מוצרים, טעונים הרשמה. שירותים נוספים, כגון פנייה אל הנהלת האתר באמצעות טופס יצירת הקשר באתר, או הזנה של חוות דעתך על המוצרים הנמכרים באתר, טעונים אף הם מסירה של פרטייך האישיים, על-מנת שנוכל ליצור עמך קשר ולטפל בפנייתך, או לפרסם את חוות הדעת שהזנת, לפי העניין. עליך להימנע ממסירת פרטים אישיים כלשהם להנהלת האתר אם גילך נמוך מ-18.

 

בעת הזמנת מוצרים באמצעות האתר תתבקש להירשם לאתר וכן למסור לנו את הפרטים המזהים הנדרשים בתהליך ההזמנה, כגון: שמך המלא, כתובת מדויקת (וכן כתובת למשלוח ככל והיא שונה מכתובתך), כתובת דוא”ל פעילה המצויה ברשותך, מספר טלפון, פרטי אמצעי התשלום, שיטת המשלוח המועדפת וכל פרט נוסף שאנו עשויים לדרוש במהלך הליך ההזמנה. תוכל גם להוסיף הערות במלל חופשי. שדות המידע שחובה להשלים יסומנו במפורש. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשלים את הליך ההזמנה, או להשתמש בשירותי האתר הדורשים מסירת פרטים.

 

הנהלת האתר רשאית לאפשר לך להשלים חלק מהליך הרישום וההזמנה גם באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק. כאשר אתה נרשם באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אתה מאפשר להנהלת האתר גישה למידע הבסיסי אודותייך בפרופיל הרשת החברתית שלך, כגון שמך, כתובת הדוא”ל שלך וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון הרשת החברתית שלך. גישתנו למידע ולתכנים כאמור מוגבלת למידע ולתכנים שמפעיל הרשת החברתית בה אתה משתמש מאפשר לנו גישה אליהם, וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותן רשתות חברתיות. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה.

 

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך, אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים – עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת הביצוע של הזמנתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכן אותם באופן מקוון באתר, באמצעות ממשק הניהול של חשבונך האישי באתר.

 

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, לרבות פרטיו של האדם / הגוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו להנהלת האתר, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.

 

שם משתמש וסיסמה

 

כאמור, חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה הנהלת האתר תהיה רשאית לבקש ממך לבחור שם משתמש (כגון כתובת דוא”ל) וסיסמה, שיזהו אותך בכל פעם שתבקש לבצע הזמנה נוספת באמצעות האתר, או בעת כניסה לכל אזור באתר הדורש רישום. הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשלושה חודשים.

 

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

 

בעת השימוש שלך באתר תאסוף הנהלת האתר מידע על נוהגיך בעת השימוש באתר, מידע או תכנים שקראת, העמודים והמוצרים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. בנוסף, הנהלת האתר רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

 

שיתוף תכנים ברשתות חברתיות

 

הנהלת האתר מעמידה לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים של צדדים שלישיים. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי. השימוש ברשתות ושירותים אלה יהיה כפוף לרוב להסכמים המקוונים ומדיניות הפרטיות הנוהגת בהם.

 

חוות דעת שאתה מזין באתר

 

הנהלת האתר רשאית לאפשר לך לכתוב באתר את חוות דעתך על מוצריה. במסגרת מנגנון זה, יהיה עליך להזין בגוף האתר את שמך, לדרג את המוצר הרלבנטי ולכתוב בתמצית את חוות דעתך עליו. חוות דעת אלה עשויות לכלול גם מידע אישי ובפרט את שמך. דע כי חוות הדעת נועדו להתפרסם בעמודי האתר, הן אינן פרטיות או חסויות ולא צריכה להיות לך כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהן. עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מוסר מידע שעלול לזהות אותך או אחרים ובמידת הצורך להימנע מכך.

 

תשומת לבך כי הנהלת האתר תהיה רשאית להציג את חוות דעתך באתר, ובכלל זה לצין בסמוך אליה את שמך המלא וכן את תמונתך (ככל ונרשמת לאתר באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך וככל והרשת החברתית שלך מאפשרת לנו גישה לתמונתך).

 

השימוש במידע

 

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר (למעט פרטי אמצעי התשלום, אותם איננו שומרים). השימוש באתר ואישורך את המסמכים המחייבים מעידים על כך כי הינך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. במידע שבמאגר ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו והמסמכים המחייבים, או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות המפורטות להלן –

 

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותי באתר;
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של הנהלת האתר לדרוש ממך להזדהות פעם נוספת;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים, התכנים והמוצרים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם;
 • כדי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, באמצעות מסרונים, באמצעות חשבונך באתר, באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, או בכל דרך אחרת, מידע בדבר שירותיה ומוצריה של הנהלת האתר, לרבות עלוני מידע שיווקיים וכן מידע פרסומי בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמתך לכך בתנאי השימוש והרכישה. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982;
 • ליצירת הקשר אתך כשהנהלת האתר סבורה שקיים צורך בכך ובפרט שעה שפנית להנהלת האתר באמצעות מנגנוני יצירת הקשר איתה;
 • כדי לערוך מעת לעת סקרים ומשאלים;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.

 

מסירת מידע לצד שלישי

 

 

הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן –

 

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ובכלל זה בכדי לספק לך את המוצרים שהזמנת באמצעות האתר;
 • אם תפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי הנהלת האתר כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו של רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך, או בין מי מטעמך, לבין הנהלת האתר;
 • בכל מקרה שהנהלת האתר תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים להנהלת האתר, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות, ככל וישנן, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • הנהלת האתר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך;
 • אם הנהלת האתר תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של הנהלת האתר ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו  לפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

היכן נשמר המידע?

 

ע.ר.מ עיניים בע״מ עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי ע.ר.מ עיניים בע״מ מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

ע.ר.מ עיניים בע״מ תשתמש באמצעי הגנה והצפנה, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר ע.ר.מ עיניים בע״מ.

ע.ר.מ עיניים בע״מ עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי ע.ר.מ עיניים בע״מ מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, ע.ר.מ עיניים בע״מ נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

כך, ע.ר.מ עיניים בע״מ מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת ע.ר.מ עיניים בע״מ מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של ע.ר.מ עיניים בע״מ וכי ידוע למשתמש ע.ר.מ עיניים בע״מ לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

 

Cookies

 

הנהלת האתר רשאית להשתמש ב’עוגיות’ ( ( Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי הנהלת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והנהלת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הנהלת האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

 

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר ובאתרים אחרים במקום בטוח.

 

 

אבטחת מידע

 

הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

זכות לעיין במידע

 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 

בנוסף, אם המידע שבמאגרי הנהלת האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בדיוור ישיר”), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. הנהלת האתר תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.

 

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש להנהלת האתר לשם ניהול עסקיה – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי הנהלת האתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה הנהלת האתר למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה להנהלת האתר לפעול כאמור.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

 

הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות הפרטיות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר, או שניידע אותך בדבר שינויים אלה בכל דרך אחרת. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.